Kontaktpersoner(07)

MS 2007 kontaktpersoner
Funksjon Navn Mail Tlf
Hovedtrener Vidar Moen vidarmoen@getmail.no 97065817
Hjelpetrener Glenn Roen roen79@getmail.no 97778829
Lagleder Glenn Roen roen79@getmail.no 97778829
Materialforvalter/
slipe-ansvarlig
Christian Bøttger Christian.boettger@leica-geosystems.no 90696583Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS