Kontaktpersoner

Funksjon Navn Mail Tlf
Hovedtrener Vidar Moen vidarmoen@getmail.no 970 65 817
Assistent- trener
Bror Lunde
cle@move.no
415 42 277
Lagleder Glenn Roen roen79@getmail.no 977 78 829
Materialforvalter og
slipeansvarlig
Christian Bøttger Christian.boettger@leica-geosystems.no 906 96 583


Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS