Lagregler(03)

LAGSREGLER FOR TEAM 2003VI ER ETT LAG:
Vi møter til trening og kamp for å spille ishockey og ha det gøy sammen.
Alle spiller vi på samme lag og er greie mot hverandre på og utenfor isen.
Det er nulltoleranse når det gjelder mobbing
 

OPPMØTE KAMP:
Alle møter ferdig skiftet til oppvarming senest 1 time før kampstart.

GARDEROBE ETTER KAMP/ TRENING
:
Alle skifter i garderoben. 
Hver spiller henger sin drakt/ treningsdrakt på plass.
Alle har ansvar for å holde orden på sin plass og å legge utstyret rett ned i bagen/ kurven sin etter bruk.

GARDEROBEKULTUR:
Alle holder det ryddig og kaster søppel i søppeldunkene.
Når treneren eller noen andre i støtteapparatet gir beskjeder, skal alle være stille og høre godt etter.

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS