LAGSREGLER FOR TEAM 2003VI ER ETT LAG:
Vi møter til trening og kamp for å spille ishockey og ha det gøy sammen.
Alle spiller vi på samme lag og er greie mot hverandre på og utenfor isen.
Det er nulltoleranse når det gjelder mobbing.


OPPMØTE TRENING
:
Til trening møter spillerne i garderoben 45 minutter før trening. Gi beskjed om man er forhindret fra å møte til trening.
Gutta skifter selv, og skal være ferdig skiftet 10 minutter før treningen starter. Da skal foreldrene forlate garderoben. Dette for at vi skal få oppmerksomheten og forklare hva vi skal gjøre på trening i dag.
Støtteapparatet hjelper eventuelt til med skøyteknyting osv. for de som ikke er ferdig.
Sliping av skøyter skjer før trening. Skøytene må leveres til materialforvalter ved oppmøte.


OPPMØTE KAMP:
Alle møter 1 time før kampstart. Er man forhindret fra å stille til kamp, skal dette meldes lagleder så fort som mulig. Foreldre skal ha forlatt garderoben senest 30 min. før kampstart.

GARDEROBE ETTER KAMP/ TRENING
:
Alle skifter i garderoben og dusjer etter kamp/ trening.
Når gutta kommer inn i garderoben, setter alle seg på sin plass og tar av skøytene.
De som trenger hjelp får det av støtteapparatet.
Det er IKKE lov å gå rundt i garderoben med skøyter på beina.
Hver spiller henger sin drakt/ treningsdrakt på plass.
Alle har ansvar for å holde orden på sin plass og å legge utstyret rett ned i bagen/ kurven sin etter bruk.

GARDEROBEKULTUR:
Alle holder det ryddig og kaster søppel i søppeldunkene.
I garderoben skal alle bruke innestemme.
Når treneren eller noen andre i støtteapparatet gir beskjeder, skal alle være stille og høre godt etter.

I HALLEN:
Alle skal være høflige og hilse på alle vi møter i hallen.

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS