Støtteapparat 19/20 (U18)

Funksjon  Navn E-post Telefon
Lagleder Cathrine Rist ca-rist@hotmail.com 90636894
Trener Steffen Øvstedal stoevste@online.no
92890113
Trener Terje Eide eide_terje@hotmail.com 40060789
Materialforvalter  Kenneth Larsen
40413325
Materialforvalter Lennart Nystrøm
97571589 
Webansvarlig
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS