Besøksadresse:
I.L. Manglerud Star Ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
man-fre 12:00-17:00
Tlf.: 90603672
E-mail:
post.bredde@mshockey.no
Postadresse:
I.L. Manglerud Star Ishockey
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Grupper Funksjon Navn Telefon E-mail
Administrasjon: Daglig leder Rune Molberg
906 03 672
rm@blueline.as
Regnskap, fakturering,lønn: Leder Trond Norbø
991 64 148
regnskap@mshockey.no
Anlegg: Driftsleder Rune Molberg
906 03 672
rm@blueline.as
Banemann:
Leder Ivar Løland
992 86 401 ivar.loland@outlook.com
Marked Leder Styret

post.bredde@mshockey.no
Sport: Leder Rune Molberg
906 03 672
rm@blueline.as
Politiattester:
www.idrett.no/tema/politiattest
Leder Ivar Løland 992 86 401 ivar.loland@outlook.com
Vara
Silje De Linde
454 26 427
siljedelinde@gmail.com
Dommerkontakt:  Leder Lasse Løkken 482 53 815 lasse.lokken@hotmail.com
Dommerkontakt: 
Leder Marius H. Oswold
974 75 880
marius.h.99@hotmail.com
Kiosk: Leder Terje Kjersem
992 89 953
terje.kjersem@politiet.no
Hockeyskole: Leder Cate Olden 952 56 254 hockeyskole@mshockey.no
Hockeycamp: Leder Geir Henriksen 993 73 471 gehenriksen13@getmail.no
Cuper: Leder Lagleder U15


IFO: Leder Glenn Arne Roen
977 78 829
ifo@mshockey.no
Historiegruppe: Leder Svein Hermansen 901 08 987

Hjemmeside: Web.redaktører:
Webansvarlig per lag


Ansvarlig redaktør:
Per-Erik Ingjer
995 11 948
per-erik@mshockey.no


Område Kontaktperson E-post Telefon
Lisens Johnny Rafoss johnny.rafoss@satema.no 404 13 306
Medlemsregister Johnny Rafoss
johnny.rafoss@satema.no 404 13 306
Forholdet til NIHF Per-Erik Ingjer
per-erik@mshockey.no
995 11 948
Kontakt for banemanskap Rune Molberg
rm@blueline.as 906 03 672
Kontaktpunkt dommere Ivar Løland
ivar.loland@outlook.com
992 86 401
Øvrige hockeyskoler Geir Henriksen gehenriksen13@chello.no 993 73 471
Isfordeling Lasse Breivold
lasse@naug.no 
909 12 417
Utleie av istid Rune Molberg rm@blueline.as 906 03 672
Oslo Kommune, driftsavtale etc Per-Erik Ingjer per-erik@mshockey.no
995 11 948
Manglerud Toppidrettskole(skoler) Silje De Linde
siljedelinde@gmail.com 454 26 427
Sponsorkontakt / Hallreklame
Rune Molberg
rm@blueline.as
906 03 672
Drakter/Profil: Rune Molberg rm@blueline.as 906 03 672Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS