Hockeycampen i høstferien er avlyst


Ved MR
Oppdatert: (24.9.2009)

Klubben må desverre meddele at hockeycampen i høstferien er avlyst pga for få påmeldte deltagere. Å arrangere en hockeycamp krever mye organisering og praktisk gjennomføring fra klubben sin side. Det innebærer en del utgifter for klubben som må dekkes inn via påmeldingsavgiften. Når antall deltagere blir for lavt så er det hverken  økonomisk eller ressursmessig forsvarlig å gjennomføre dette.

Det har vist seg også i tidligere år at det  er krevende å få nok påmeldte til hockeycamp i høstferien, spesielt fordi ferien kommer så tett etter sommerferien og sommerhockeycampen i uke 33.

Klubben vil derfor vurdere å satse enda mer på å videreutvikle sommerhockeyskolen og vinterferiehockeyskolen på bekostning av høstferiehockeyskolen.

Isen vil være tilgjengelig for frigåing før kl 16 i høstferien. Ettersom det er krav til tilsyn av voksne på frigåing så vil vi legge ut tider for frigåing i høstferien på hjemmesiden i løpet av noen dager.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS