Info fra styret

Informasjon vedrørende prosessen videre i forbindelse med å ansette ny daglig leder.

Oppdatert: (11.9.2009)

Det er nå litt tid siden vi ble kjent med oppsigelsen fra Robert som daglig leder i klubben. Styret har fått noen signaler fra medlemmer som naturlig nok uroer seg litt for hvordan denne prosessen går og om hva klubben nå gjør i den sammenheng. Styret ønsker derfor å gi en orientering om aktiviteter som er i gang.

Arbeidet med å finne Roberts erstatter er godt i gang. Det har vært samtaler med kandidater som er interessert i å overta og gjøre en jobb for klubben. Derfor har vi så langt ikke valgt å kunngjøre stillingen åpent da vi har tro på at vi vil finne en kandidat som er interessert og som er faglig dyktig, uten å kunngjøre åpent. Vi ser selvfølgelig etter en løsning som er på plass i god tid før Roberts siste arbeidsdag som er i november en gang. På den måten kan vi få til en overgangsperiode mellom Robert og den nye lederen. Så langt ser det ut til at vi skal klare det.

Til orientering har vi god dialog med vår hovedsponsor Henning Thoresen i dette arbeidet og som kanskje kjent, også er medlem i styret.

Vi jobber også med aktiviteter som har til formål å få etablert en organisasjon som bl a skal ha som oppgave å jobbe mot sponsor-markedet. Det er ingen tvil om at vi må vokse på organisasjon og økonomi parallelt med at skal vokse for å nå våre sportslige mål. Det handler i praksis om at vi må ha penger før vi kan bruke dem. Sponsormarkedet er ikke så fett for tiden, men helt "dødt" er det ikke. Det er flere og flere tegn som tyder på at vi kanskje etter hvert kan håpe på framgang for norsk næringsliv slik at det blir lettere å få dem med i samarbeidet med oss.

Hvis det er noe du tenker på, har spørsmål om etc etc så ikke nøl med å ta kontakt. Mitt telefonnr er 913 90 892 . Adresser og telefonnr for øvrig finner du på nettsiden vår under "Organisasjon".

Med vennlig hilsen

Svein Rokseth
IL Manglerud Star Ishockey
styreleder
+47 913 90 892Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS