Jarl Eriksen

Jarl Eriksen er ansatt som sportslig leder i MS Hockey. 

Oppdatert: (17.7.2009)

Som kanskje kjent en stund nå så er Jarl Eriksen ansatt som sportslig leder i Manglerud Star Ishockey. Endelig har vi på plass en dyktig person som får hovedansvaret for arbeidet med de sportslige utfordringene klubben har. Jarl vil ha fokus både på elitedelen og breddedelen i  klubben. Hvordan det sportslige arbeidet i klubben vil bli organisert forøvrig må vi få komme tilbake til.

Siste år kjenner vel de fleste igjen Jarl som trener for 94-laget vårt. Han er dessuten målvaktstrener for U20-landslaget og har vært målvaktstrener for MS de siste 3 årene. Jarl har trenerutdanning, både trener 1 og trener 2-kurs. Trener 3-kurset er han også i gang med å avvikle.

Jarl har selv vært aktiv spiller i ca 15 år og har deltatt på øverste nivå som målvakt. Som seniorspiller har han hele 3 norgesmesterskap! Han har også deltatt i B-VM og i  OL som seniorspiller. Som ung deltok han i A-VM i aldersbestemt klasse og i B-VM som junior.

Vi har som kjent høye sportslige visjoner og mål i klubben vår:

”Klubben skal være best i landet på å utvikle våre egne talenter både individuelt og som lagspillere og til å bli komplette spillere på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå”.

A-laget vårt skal bli norgesmester innen år 2015 som et resultat av dette. Og før vi kommer dit er det en rekke håndgrep som må gjøres. En av de viktigste oppgavene til Jarl blir derfor sammen med øvrige støttespillerne i klubben å finne fram til de aktivitetene og handlingene som skal til for å komme dit. 

Når Jarl ikke jobber med ishockey så er han ansatt som konsulent ved Nordvoll Skole, spesialsenter for autister og asbergere.

Vi ønsker Jarl lykke til som sportslig leder i Manglerud Star.

Svein Rokseth
 styrelederPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS