MS stiller andrelag

Manglerud Star stiller med lag i 1. divisjon, herrer senior, kommende sesong.

Oppdatert: (17.6.2009)

Klubben har besluttet å melde på et 1. divisjonslag, herrer, til kommende hockeysesong. Som en del av denne beslutningen ligger det også at vi ikke stiller med et U19-lag.

Slik situasjonen klubben nå er i så vurderte vi det slik at det ikke være lurt å stille med både et 1. divisjonslag og et U19-lag. Dette først og fremst fordi at:

       Mange av de samme spillerne ville måtte spille i begge enheter (få spillere til 2 lag)

       Det ville bli svært mange kamper pr. spiller

       Spillerne ville få mindre/lite tid i egne treningsgrupper

       Mange spillere trener også på skole i tillegg til klubb

       Høye kostnader (ekstra trener, reise, arrangement)

       det ville bli meget stor belastning på foreldre (vakter, arrangement etc)

       det ville stjele mye istid fra de yngre som er minst like viktige for klubben

 
Med denne beslutningen vil vi kunne gi de fleste av våre mest talentfulle juniorer et meget godt sportslig tilbud. Dette gjelder både de juniorene som ellers bare ville ha hatt U19 som beste sportslige tilbud og de juniorene som allerede har signert avtale om GET-ligaspill.

Dette er helt i tråd med klubbens strategi om at vi skal satse på våre egenutviklede talenter og gi dem et sportslig tilbud som gjør at de trives og at de blir og utvikler seg i klubben framover. Vi tror at hvis vi bare skulle gått for et U19-lag og ikke et 1. div-lag, så ville mange av våre mest talentfulle, eldste juniorer sannsynligvis se seg om etter bedre sportslige utfordringer andre steder.

Vi ser selvfølgelig også at en konsekvens av denne beslutningen kan være at noen spillere som kanskje ikke får særlig spilletid i 1.divisjon, ikke får et like godt tilbud som de ville fått ved å ha et U19-lag. Denne situasjonen vil vi følge opp utover forsommeren og har allerede dialog med andre klubber i Oslo-området hvor vi diskuterer en mulig samarbeidsløsning for de eventuelle spillerne.

 

Ytterligere info kan fås hos

styreleder Svein Rokseth, telefon 913 90 892, epost: svein.rokseth@ergogroup.no

sportslig leder Jarl Eriksen, telefon 900 26 906, epost: jaeri1@online.noPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS