Årsmøteinnkalling

Årsmøte i Idrettslaget Manglerud Star Ishockey 26. mai 2009.

Oppdatert: (24.4.2009)

Varsling om tidspunkt for

ÅRSMØTE I IDRETTSLAGET MANGLERUD STAR ISHOCKEY 2009

Årsmøtet avholdes på Manglerud barneskole, auditoriet 2.etg.

Tirsdag 26. mai 2009 kl 1900

Forslag som det enkelte medlem ønsker å få behandlet på dette årsmøtet må meldes skriftlig innen 2 uker før møtedatoen. Siste frist for innsending av forslag er derfor tirsdag 12.5.2009 kl 1230. Dette er i følge klubbens lover.

Forslagene sendes eller leveres til klubbens daglige leder Robert Ditlef Johansen på klubbkontoret eller pr epost til adresse: robert@mshockey.no.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt på årsmøtet!

Vedlegg:

  1. Årsregnskap MS 2008 med noter og revberetning
  2. Revisjonsberetning MS 2008
  3. Budsjett 2009
  4. Styrets beretning IL Manglerud Star Ishockey 2008v6 ny 26.mai 
  5. Årsmøte pkt 6.1
  6. Årsmøte pkt 6.2
  7. Årsmøte pkt 6.3
  8. Årsmøte pkt 7
  9. Årsmøte Sak 9
  10. Årsmøte Dagsorden (lagt inn 26.mai)

Med vennlig hilsen

Svein Rokseth
styreleder

 Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS