Avtale med BauerNike

MS hockey har inngått en 3-årig utstyrsavtale med BauerNike.

Ved LS
Oppdatert: (29.6.2005)

Avtalen innebærer eksklusivitet i forhold til klubben. Det vil si at klubbens ledere, trenere og materialforvaltere innretter seg etter dette. Utstyr distribueres gjennom Just Sport for BauerNike. Terje Løkken er klubbens kontaktperson i forhold til begge parter. Det vil bli gjennomført en handlekveld i løpet av høsten der klubbens medlemmer vil få handlet til rabatterte priser.
 
Manglerud Star ønsker med dette å ta et viktig steg mot felles unifomering av klubbens ledere og aktive. Viktig at vi alle respekterer dette og blir gode sammen i tiden fremover.
 
Gisle Olsen


Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS