Dommerinfo

Dommerinformasjon sesongen 2008/2009.

Oppdatert: (15.9.2008)

Ja, da er sesongen i gang også for oss dommere, og jeg vil i den anledning komme med noen presiseringer vedr. oppsett av dommere og godtgjørelse til dommerne i MS.

Privat/treningskamper alle lag før seriestart;

- Skal rekvireres på mail til dommeroppmann.
- Dette for at vi skal kunne  sette opp kvalifiserte dommere og få en jevn fordeling blant dommerne våre.
- For kamper som det rekvireres dommere min. 1. uke før kampstart og det er MS-dommere som stiller, skal det IKKE utbetales dommerhonorar, kilometergodtgjørelse eller diett. Da dette også er å anse som trening for dommerne.
- For kamper som det blir rekvirert dommere til senere enn 1. uke, vil man måtte betale ordinære dommersatser.
- Det skal gis bevertning i form av 1. brus og 1. vaffel eller skolebrød, samt 1. kanne kaffe.

Privat/treningskamper alle lag etter seriestart;

- Skal rekvireres på mail til dommeroppmann.
- Dette for at vi skal kunne sette opp kvalifiserte dommere og få en jevn fordeling blant dommerne våre.
- For kamper som det rekvireres dommere min. 1. uke før kampstart og det er MS-dommere som stiller, skal det KUN utbetales dommerhonorar.
- Det skal IKKE utbetales kilometergodtgjørelse eller diett.
- For kamper som det blir rekvirert dommere til senere enn 1. uke, vil man måtte betale ordinære dommersatser.
- Det skal gis bevertning i form av 1. brus og 1. vaffel eller skolebrød, samt 1. kanne kaffe.

Seriekamper f.o.m. U-14 t.o.m. A-lag;

- Settes opp av krets eller forbund.
- For MS-dommere skal det KUN utbetales dommerhonorar.
- Det skal IKKE utbetales kilometergodtgjørelse eller diett.
- Det skal gis bevertning i form av 1. brus og 1. vaffel eller skolebrød, samt 1. kanne kaffe.

Seriekamper f.o.m. U-8 t.o.m. U-13;

- Settes opp av dommeroppmann.
- For MS-dommere skal det KUN utbetales dommerhonorar.
- Det skal IKKE utbetales kilometergodtgjørelse eller diett.
- Det skal gis bevertning i form av 1. brus og 1. vaffel eller skolebrød, samt 1. kanne kaffe.

Vil oppfordrer alle lagledere til å ta kontakt med undertegnede for å avtale en gjennomgang med spillere og støtteapparat. Inviter gjerne foreldre også. 

 

 

Jeg er å treffe på;

Mail;
Jobb;
morthen@airsped.com

Telefon;
Mobil; 97 600 700
Jobb; 63 94 74 25

Morthen
Dommeroppmann


Print artikkel Skriv ut artikkelen
28Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS