Ny hjemmeside

Manglerud Star har fått ny hjemmeside.

Oppdatert: (07.8.2008)

På vegne av klubben er jeg glad for å kunne publisere den nye hjemmesiden i forbindelse med starten på en ny sesong. Den nye hjemmesiden er utviklet i samarbeid med mange støttespillere i klubben. Spesielt vil jeg fremheve Morten Rognaldsen, som har stått for det meste av kunnskapen og arbeidet. Uten han ville ikke den nye hjemmesiden vært en realitet. Så tusen millioner takk til ham.

 

Hjemmesiden som vi har hatt til nå,  var svært moderne og bra da den ble lansert for en del år siden. Vi ønsker spesielt å takke Espen Saga for de tekniske løsningene og hans positive bidrag i alle disse årene! Mange av hans ideer og løsninger er videreført i den nye hjemmesiden.

 

Den nye hjemmesiden er bygd på en ny plattform som gjør det enkelt å oppdatere sidene, både layout og innhold. Vi har også betydelig med lagringsplass slik at bilder og videoer kan legges ut.

 

Siden har blitt bredere for å være tilpasset dagens moderne PC-skjermer. Vi har hatt som mål  å skape en enkel og oversiktlig menystruktur som skal være lett å navigere i. Et mål er at hjemmesiden i tillegg til å være en informasjonskanal også skal være et nyttig administrativt verktøy for klubb, medlemmer og andre i forbindelse med påmeldinger til cuper, ishockeycamps, ishockeyskoler etc.

 

Fortsatt vil det være slik at de enkelte lagenhetene, til og med U15, drifter sin egen hjemmeside og at det blir lagt en link fra klubbens meny til disse sidene. Det har fungert meget bra i de senere år samt at det sikrer en rask og god oppdatering på disse sidene. U17-og U19-lagene skal ikke ha egen hjemmeside, men ligge i klubbens database. Personer knyttet til disse lagenhetene vil få rettigheter til å legge inn informasjon på disse sidene.

 

At den nye hjemmesiden nå er lagt ut innebærer ikke at jobben er gjort. Klubben ser på hjemmesiden som et meget viktig verktøy som stadig må videreutvikles og forbedres for at klubben skal bli enda bedre på informasjon, drift og profesjonalitet. 

 

Klubben ønsker samtidig å ønske alle foreldre, spillere, trenere og andre som på en eller annen måte er knyttet til klubben lykke til med kommende sesong.
 
Robert Ditlef JohansenPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS