Anke av matchstraff

MS ønsker å anke Patrik Molbergs matchstraff.

Oppdatert: (05.11.2007)

I andre periode av lørdagens kamp blir Patrik Molberg taklet i ryggen av en Furusetspiller, som får 2+10 minutter. Patrik Molberg brekker nesen i denne situasjonen, men fortsetter å spille. Så kommer Furusets spiller nr 50 Christian Sørensen, følger Patrik Molberg over isen og takler han flere ganger. Døm selv i forhold til utvisninger, siste takling står Patrik Molberg stille og hever kølla i forsvar (2 min farefullt spill med høy kølle hadde vært greit), men matchstraff? Og Furusetspiller får ingenting.

At Patrik Molberg spiller med brukket nese kan ikke dommer se på i straffeutmåling, men det er naturlig at man forsvarer sitt eget hode. At Furusets spiller blir skadet er meget beklagelig, men ikke bevisst fra Patrik sin side. MS har innhentet uttalelse fra en annen kvalifisert forbundsdommer, ut fra videobildene. Vurderingen ble at samme Furusetspiller skulle vært utvist tre ganger før MS-spilleren tok igjen:

2 minutter på FIF nr. 50 for tripping
2 minutter på FIF nr. 50 for interference
2 minutter på FIF nr. 50 for roughing

2 minutter på MS nr. 7 for roughing, eller farefullt spill med høy kølle

Isteden endte det altså med matchstraff for Patrik og ingen straff for Furusetspilleren. MS ser på muligheten for en anke for å unngå karantene på Patrik.

Taklingen der Patrik brakk nesen

Situasjonen der Patrik pådro seg matchstraffPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS