Rapporter fra hockeyskolen

Info fra Manglerud Stars hockeyskole i media.

Ved LS
Oppdatert: (30.8.2005)

Nordstrands Blad og hockey.no har den siste uken hatt reportasjer fra hockeyskolen på Manglerud.

Artikkel fra hockey.no

I reportasjen hos Nordstrands Blad finner man også et intervju med noen av de unge håpefulle.Print artikkel Skriv ut artikkelen
1

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS