Gisle Olsen

Gisle Olsen slutter som daglig leder.

Ved LS
Oppdatert: (05.1.2006)

Etter bare ett år som daglig leder velger Gisle Olsen å si opp sin stilling
i MSH. Han har fått et tilbud om å gå inn i sin brors selskap på
utviklingssiden - et tilbud som er så bra at han ikke kunne takke nei til
dette. "Jeg synes det er trist å slutte i MSH allerede nå, men utfra en
helhetsvurdering kunne jeg ikke la denne sjansen gå fra meg. Jeg vil
fortsatt være en aktiv bidragsyter i klubben på mange områder, så jeg blir
fortsatt i miljøet", sier Gisle i en kommentar. Tidspunktet for hans
fratredelse vil avhenge av når vi kan få på plass en ny daglig leder.
Stillingen lyses ledig både internt i MSH og ekstern - se
egen artikkel.

Styret beklager at Gisle slutter, men håper det er flere interesserte som
kan tenke seg en sentral stilling i Norges beste rekrutteringsklubb innenfor
norsk ishockey.

Styret


Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS