Frivillige søkes

Klubben søker kompetanse på flere områder.

Ved LS
Oppdatert: (27.2.2008)

 

Klubben ønsker å komme i kontakt med flere personer som kunne tenke seg å bidra med litt ekstra tid og kompetanse gjennom sesongen. Det er allerede mange personer som stiller opp, men vi håper at det også er andre som kunne tenke seg å bidra på sin måte. Vi har definert følgende hovedområder hvor klubben har behov for kompetanse. Hvert hovedområde vil ha et planleggingsmøte før 1. april. Hvis du er interessert så vennligst ta kontakt via e-post til lederen for hovedområdet:

Arrangement A-lag: (salg, billettluke, vakt, aktiviteter under kamp): Hanne Sørli

Sekretariat A-lag: (musikk, klokke, Games Online, protokoll etc) Opplæring vil bli gitt: Hanne Sørli

Hjemmeside:  mshockey.no

Videofilm/analyse: Kent Bjølgerud

Kioskdrift: Kate Hermansen

Skøyteskole:  Cate Olden

Hockeyskoler: Geir Henriksen

Markedsgruppe: Gisle Olsen

Skolegruppe for videregående tilbud: Morten Tønseth

Loddsalg/dugnader:  Erik Hansen

Historiegruppe (klubbens historie, trofeer, bilder, etc): Svein Hermansen

Regnskap/Administrasjon: Lønnet 50% stilling: Robert Ditlef-Johansen

Dommer: Klubben trenger flere dommere. Ønsker du en dommerkarriere ta kontakt med: Morthen Wikstrand

Hvis du ønsker å bidra med andre ting eller føler at du har kompetanse som klubben har behov for og som ikke dekkes av hovedområdene over så vennligst ta kontakt med daglig leder Robert Ditlef-Johansen på e-post:

robert@mshockey.noPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS