MS tapte i namsretten

MS tapte saken mot ishockeyforbundet om UPC-plass.

Ved LS
Oppdatert: (07.9.2006)

Det var med stor forundring og en sterk følelse av urettferdighet at vi mottok dommen i Namsretten i går. Retten går likevel langt i å gi MS rett i grunnlaget for søksmålet, men at ulempene og problemene ville bli så omfattende for 3. part at vi ikke kunne få medhold. Det er her viktig å være klar over at retten bare skulle ta stilling til om MS hadde krav på å spille i UPC-ligaen i sesongen 2006-07. Ingen andre mellomløsninger ble vurdert såsom:

- evt spill i UPC-ligaen neste sesong eller

- økonomisk kompensasjon

Både ledelsen i MS og vår advokat er særdeles skuffet over dommen som fremkommer i Namsretten. Vi ser på muligheten til å anke avgjørelsen inn for lagmannsretten, men ser at dette vil være uheldig for hockeysporten og det vil også være både tidkrevende og ressurskrevende. Vi skal imidlertid tenke oss godt om og fristen for en anke er 4 uker.

Les mer om saken hos vg.no, nrk.no og Nordstrands BladPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS