Hockeylinje på Ulsrud

Ulsrud videregående skole starter opp hockeylinje.

Ved LS
Oppdatert: (27.2.2007)

Det er med stor glede vi meddeler at Ulsrud skole vil starte med ishockeylinje fra høsten 2007. Dette er på alle mulige måter spennende både i forhold til et "offentlig" tilbud uten store "egenkostnader", men også fordi vi tror dette vil være et godt tilbud både sportslig og faglig for elevene som skal velge ny skole fra høsten.

Når det gjelder ishockey vil skolen trene i Manglerudhallen 2 til 3 formiddager i uken, ledet av Espen Sæther. Espen blir i dag ansatt i hel stilling ved skolen og vil ha hovedansvaret for ishockey, og vil være et viktig bindeledd både sportslig og faglig mellom skole og hjem. Skolen har store ambisjoner i i forhold til å lage et godt og attraktivt opplegg, noe vi i MS har stor tro på at de klarer med Espen på laget.

Vi ønsker Ulsrud skole lykke til med denne satsingen!


Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS