Årsmøte MSH

årsmøteinnkallelse for MS hockey.

Ved LS
Oppdatert: (19.4.2007)

MANGLERUD STAR HOCKEY

Innkaller til ordinært årsmøte 2007

Tid : Torsdag 3. mai 2007 kl 19.00 - 20.00

Sted : Manglerud Barneskoles Auditorium

Saksliste

1. Åpning

  Konstituering av årsmøtet
  Valg av dirigent
  Valg av sekretær
  Valg av to personer til å undertegne protokollen

2.  Godkjenne innkallingen

3.  Godkjenne sakslisten

4.  Behandle årsberetning fra Styret

5. Behandle revidert regnskap for MSH

6. Fastsette kontingent for MSH

8. Vedta budsjett for MSH for sesongen 2006 -2007

9. Valg ifølge lovene

10. Innmeldte saker

Innmeldte saker må være skriftlige og innlevert til administrasjonen 8 dager før møtet finner sted.

Med hilsen

StyretPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS