Ekstraordinært årsmøte

MS hockey innkaller til ekstraordinært årsmøte 2007.

Ved LS
Oppdatert: (10.5.2007)

Tid: Torsdag 24. mai 2007 kl 19.00 - 20.00
Sted: Manglerud Barneskoles Auditorium
Saksliste
1. Åpning
  Konstituering av årsmøtet
  Valg av dirigent
  Valg av sekretær
  Valg av to personer til å undertegne protokollen
2.  Godkjenne innkallingen
3.  Godkjenne sakslisten
4.  Valg ifølge lovenePrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS