Årsmøtet for Manglerud Star Ishockey Bredde

Vi kaller nå inn til nytt Årsmøte onsdag 3 juni kl.18:00 i Brown Room

Oppdatert: (07.5.2020)

Grunnet den nåværende Koronasituasjon har Årsmøtet blitt utsatt 2 ganger. Vi kaller nå inn til nytt Årsmøte onsdag 3 juni kl.18:00 i Brown Room.
Brown Room er såpass stort at med et normalt fremmøte skal det være nok av plass til å overholde reglene for forsamlinger av en viss størrelse. Årsmøtepapirer blir tilsendt til de som ønsker det og er medlemmer av klubben. Vi ønsker at de som skal på Årsmøtet melder fra til undertegnede minimum en uke før møtet så vi har kontroll på antallet i henhold til romstørrelser.

Vennlig hilsen

Per-Erik Ingjer

Styreleder BreddePrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS