INVITASJON TIL TRENER II-KURS 2019

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til Trener II kurs

Oppdatert: (18.3.2019)


Vedlagt ligger invitasjonen i pdf-format

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til Trener II kurs. Kurset er todelt med en blanding av teori og praksis og avvikles som følger:

 

Del 1:  Sted:   Lillehammer

Dato:   12. – 16. juni 2019

 

Kursavgift for opphold i dobbeltrom er på kr. 3800,-.

Kursavgift for opphold i enkeltrom er på kr. 4800,-.

 

Del 2:  Sted:   Oslo

Dato:   Høst 2019 (lørdag – søndag, datoer fastsattes senere)

 

Kursavgift med overnatting i enkeltrom er på kr. 2000,-.

Kursavgift med overnatting i dobbeltrom er på kr. 1500,-.

            Deltagere som bor privat betaler kr. 1000,-.

 

Kursavgiften inkluderer:

- opphold

- undervisning

- materiell

 

Betaling skal skje på faktura som du får tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

 

Krav til deltagelse:    Trener I + 1 års praksis som trener.

 

Innhold del 1:

 

Teknisk/taktiske emner

 

 • Å score mål
 • Å spille back
 • Skøyteteknisk trening
 • Effektiv istrening
 • Dropper
 • Spill i over- og undertall
 • Situasjonsbestemte roller
 • Spillesystemer
 • Lagledelse og coaching
 • Antidoping

   

  Innhold del 2:

   

  Ressurstrening

   

 • Styrketrening
 • Utholdenhetstrening
 • Hurtighetstrening
 • Spensttrening
 • Trening av stabilitet og mobilitet
 • Arbeidskrav og kapasitetsprofil
 • Praksis

 

Påmelding på vedlagte skjema innen fredag 3. mai 2019.

 

Norges Ishockeyforbund forbeholder seg retten til å plukke ut deltagere hvis antallet er overskredet ved påmeldingsfristens utløp.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 48 10 1 36 eller e-post: aml@hockey.no

 

Påmeldingen sendes til aml@hockey.no

 

Vi ser fram til å motta din påmelding.

 

Vennlig hilsen

NORGES ISHOCKEYFORBUND

 

Audun Moum Larssen (s.)

Konsulent utviklingPrint artikkel Skriv ut artikkelen
1

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS