INVITASJON TIL TRENER II-KURS 2019

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til Trener II kurs

Oppdatert: (18.3.2019)


Vedlagt ligger invitasjonen i pdf-format

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til Trener II kurs. Kurset er todelt med en blanding av teori og praksis og avvikles som følger:

 

Del 1:  Sted:   Lillehammer

Dato:   12. – 16. juni 2019

 

Kursavgift for opphold i dobbeltrom er på kr. 3800,-.

Kursavgift for opphold i enkeltrom er på kr. 4800,-.

 

Del 2:  Sted:   Oslo

Dato:   Høst 2019 (lørdag – søndag, datoer fastsattes senere)

 

Kursavgift med overnatting i enkeltrom er på kr. 2000,-.

Kursavgift med overnatting i dobbeltrom er på kr. 1500,-.

            Deltagere som bor privat betaler kr. 1000,-.

 

Kursavgiften inkluderer:

- opphold

- undervisning

- materiell

 

Betaling skal skje på faktura som du får tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

 

Krav til deltagelse:    Trener I + 1 års praksis som trener.

 

Innhold del 1:

 

Teknisk/taktiske emner

 

 • Å score mål
 • Å spille back
 • Skøyteteknisk trening
 • Effektiv istrening
 • Dropper
 • Spill i over- og undertall
 • Situasjonsbestemte roller
 • Spillesystemer
 • Lagledelse og coaching
 • Antidoping

   

  Innhold del 2:

   

  Ressurstrening

   

 • Styrketrening
 • Utholdenhetstrening
 • Hurtighetstrening
 • Spensttrening
 • Trening av stabilitet og mobilitet
 • Arbeidskrav og kapasitetsprofil
 • Praksis

 

Påmelding på vedlagte skjema innen fredag 3. mai 2019.

 

Norges Ishockeyforbund forbeholder seg retten til å plukke ut deltagere hvis antallet er overskredet ved påmeldingsfristens utløp.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 48 10 1 36 eller e-post: aml@hockey.no

 

Påmeldingen sendes til aml@hockey.no

 

Vi ser fram til å motta din påmelding.

 

Vennlig hilsen

NORGES ISHOCKEYFORBUND

 

Audun Moum Larssen (s.)

Konsulent utviklingPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS