Årsmøte Manglerud Star Ishockey Elite

Elite innkaller til årsmøte 20. mars.

Oppdatert: (13.2.2019)

Ønsker med dette å informere

våre medlemmer om

ÅRSMØTE 2019

Manglerud Star Ishockey – Elite

 

Avholdes onsdag 20. mars 2019 kl 19:00-21:00

i Brown Room, Manglerud Idrettsanlegg.

 

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøte

må være kommet Styre i hende senest 14 dager før møtet. 

Dagsorden med dokumentasjon vil bli lagt ut senest 1 uke før møtet.


Styret MSIEPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS