Status på Ryen-prosjektet

Byrådet skal følge opp for å se på mulighetene for å utvikle ny ishall på Ryen. 

Oppdatert: (07.2.2019)

30.januar vedtok bystyret følgende merknad for arealdelen i kommuneplanen:

"Bystyret ber byrådet vurdere om utviklingsområdet Manglerud/Ryen kan utvikles til idrett, inkludert isflater, næring, offentlig formål og bolig. Nye boliger skal kun godkjennes om det kan dokumenteres at utfordringer med støy og støv er løst på en helsemessig forsvarlig måte."

 

I prinsipp betyr det at byrådet nå skal følge opp for å se på mulighetene for å utvikle ny ishall på Ryen/Manglerud. 

 

 

«Dette er et viktig steg i hvordan Ryen/Manglerud skal videreutvikles. For hockeyen er dette også et viktig steg i å se på nye muligheter for hvor Manglerud ishall bør ligge» sier Cecilie Olsen, daglig leder i Manglerud Star Ishockey Elite.

 

Hun er fortvilet over dagens situasjon som preges av ishallens beliggenhet samt for få parkeringsplasser. Resultatet er færre besøkende til elitekampene og frustrerte brukere, som igjen påvirker inntektsgrunnlaget til klubben.

 

«Vi er en eliteklubb som lever fra hånd til munn, og er helt avhengig av hver krone vi får. Her må alle stille opp på dugnad, også elitespillerne. Samtidig har vi stor forståelse for at dagens beliggenhet er en belastning, også for nærmiljøet. Å flytte ishallen vil kunne løse noe av trafikkbelastningen i nærmiljøet på Manglerud. I tillegg vil den være mer tilgjengelig for langt flere», sier hun.

 

Dette er Per- Erik Ingjer, styreleder i Manglerud Star Ishockey Bredde, også enig i.

«En ishall med to isflater på Ryen, som er lett tilgjengelig for brukerne og de besøkende, vil inkludere og aktivisere enda flere barn og unge. Det har vært vårt mål å få med flest mulig lengst mulig. Gjennom vår hockeyskole tilbyr vi et lavterskeltilbud for å skape mestringsarenaer for barn og unge som ikke nødvendigvis er medlemmer av Manglerud Star. Med mer istid vil vi lykkes i langt større grad med dette arbeidet».

 

Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår for å få realisert ny ishall på Ryen, men det jobbes for å skape gode løsninger for alle berørte parter. Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS