Manglerud skole

Ny adkomstvei for skolen og idrettsanleggene - Endring inngjerding ved ishall

Oppdatert: (19.12.2018)

I januar vil vi endre inngjerding og gjerde rundt ishallen. Det vil da bli en passasje til klubbhuset mellom ishall og gymsal L.

Gangvei ned mot Østensjøvannet vil da bli stengt.

For adkomst fra Østensjøvannet må gangvei rundt fotballhall benyttes.

Vi ønsker også å få hengt opp informasjon på dører og porter ut mot anleggsområdet om at disse kun brukes til rømning og at det er anleggsområde på utsiden slik at det må vises oppmerksomhet ved bruk av rømningsveier.

Inn-/utkjøring for ismaskin vil ikke bli stengt, men det må vises varsomhet ved passering.

Det vil i perioder bli kryssende anleggstrafikk mellom port og deponisted.

Passasjen til klubbhuset/idrettsanlegget vil i perioder være stengt for inn-/utkjøring av masser.

Det er derfor fint om vi kunne fått en «timeplan» på tidspunkter og dager klubbhuset og idrettsanlegget vanligvis benytte.

Vi vil da forsøke å tilpasse arbeidet slik at vi kan holde adkomst åpen når behovet er størst.

Vår entreprenør jobber man-ons 07.00 – 18.00, tor 07.00-15.00 og har stort sett fri fredager.

Vedlagt ligger riggplan der området som gjerdes inn er tegnet på.
Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS