Ekstraordinært årsmøte

Manglerud Star Ishockey Elite inviterer til ekstraordinært årsmøte 26. november.

Oppdatert: (09.11.2018)

Manglerud Star Ishockey Elite inviterer til ekstraordinært årsmøte 26. november klokka 18.00.

 

Sted: Brown Room Manglerudhallen mandag 26. november 2018 kl 18:00

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Foreta følgende valg:

8.1 ​Styreleder

Medlemmer kan selv kontakte valgkomiteen for deres innstilling.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS