Anti Doping

Til ledere/trenere/støtteapparat

Oppdatert: (02.11.2018)

Norsk ishockey har de siste ukene opplevd to dopingsaker. Ut fra de informasjoner som er gitt om sakene er dette saker som skyldes inntak av kosttilskudd. Vi er kjent med at mange spillere benytter kosttilskudd i en eller annen form, men ikke alle kjenner til hvilken risiko man tar ved slik bruk. Vi oppfordrer ALLE klubbene til å gå gjennom bruken av kosttilskudd og andre preparater med hele spillerguppen og hver enkelt spiller.

De to sakene vi nå har hatt viser at det er veldig stor risiko for at man kan få en dopingsak mot seg dersom det benyttes kosttilskudd som ikke er rent. Vedlagt finner dere kopi av Antidoping Norges Helses bok « Doping og folkehelse». Kapittel 7 omhandler Kosttilskudd, og spesielt kapittel 7.4 og 7.5 bør leses.

NIHF er sertifisert som Rent Særforbund, og vi oppfordrer alle klubbene til å starte prosessen for å bli sertifisert som Rent Idrettslag https://antidoping.no/ren-idrett/rent-idrettslag/ .

Undertegnede ønsker en snarlig tilbakemelding fra dere på hvordan dere har tatt eller skal ta dette opp med støtteapparat og spillergruppe. Dette sendes til oe@hockey.no .


Med vennlig hilsen

NORGES ISHOCKEYFORBUND

Ottar Eide
Generalsekretær

Anti Doping Norge helsebok.pdfPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS