Ekstraordinært årsmøte

Manglerud Star Ishockey Elite inviterer til ekstraordinært årsmøte 18. april.

Oppdatert: (29.3.2018)

Manglerud Star Ishockey Elite inviterer til ekstraordinært årsmøte 18. april klokka 18.00.

Sted: Brown Room Manglerudhallen onsdag 18. april 2018 kl 18:00

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Foreta følgende valg:

8.1 ​Styreleder

8.2 ​Nestleder

8.3 ​Øvrige styremedlemmer

8.4 ​Varamedlemmer

8.5 ​Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett                  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

8.6​ Leder av valgkomiteen

8.7 ​Øvrige medlem av valgkomiteen

8.8 ​Varamedlem til valgkomiteen

 

Styret

Manglerud Star Ishockey ElitePrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS