Manglerud idrettsanlegg

Positivt møte om anleggssituasjonen på Manglerud i helgen.

Oppdatert: (06.3.2018)


Det er ingen hemmelighet at vi ønsker å gjøre noe med anleggssituasjonen på Manglerud.  Utfordringene er som kjent store i Plogveien 22, ishallen ligger inneklemt mellom et fredet grøntareal ved Østensjøvannet og et stort skoleanlegg. Det er stor mangel på parkeringsplasser, og tilreisende med bil må kjøre gjennom skolegården. Det er ikke gunstig verken med tanke på miljø eller trafikksikkerhet. Det nye badet som er under bygging forventes å få 5500 besøkende i uken, noe som vil øke utfordringene ytterligere. Skolen med 1450 elevplasser gir også økning av kveldsaktiviteter. Med kun en isflate kan vi ikke tilby istid til de som ønsker det, og de yngste lagene må ofte trene på ugunstige tidspunkter. 

Vi ser på muligheter for et nytt idrettsanlegg med to isflater, en alternativ beliggenhet er på Ryen. Dette kan løse mange av bydelens utfordringer, og også gi plass til flere idretter i samme bygg. Et anlegg på Ryen vil gi enklere tilgang både med bil buss, og bane. Før helgens kvartfinale hadde vi befaring og gjennomgang av forslag til løsning og tiltak med 30 politikere, styreledere i borettslag, skoler og FAU. Det ble et positivt møte der deltakerne etter en intro av Marius Trygg også fikk med seg litt sluttspillhockey i etterkant. A-lagsgutta våre lager som kjent god reklame for klubben vår om dagen, men det er begrenset hvor mange tilskuere vi kan ta imot i dagens ishall. Vi håper helgens møte markerte starten på en bedret anleggssituasjon for oss alle i fremtiden. 

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS