Årsmøte Elite 2018

Agenda årsmøte elite 2018.

Oppdatert: (06.3.2018)


Årsmøte 2018 Manglerud Star Ishockey Elite

Sted: Brown Room Manglerudhallen onsdag 14. mars 2018 kl 18:00

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning  

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1

​​​Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1 ​Styreleder

15.2 ​Nestleder

15.3 ​Øvrige styremedlemmer

15.4 ​Varamedlemmer

15.5 ​revisorer

15.6 ​Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett             eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7​ Leder av valgkomiteen

15.8 ​Øvrige medlem av valgkomiteen

15.9 ​Varamedlem til valgkomiteen

 

Styret

Manglerud Star Ishockey ElitePrint artikkel Skriv ut artikkelen
17

Serieoppsettet til a-laget ligger her.

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS