Manglerud fotballhall kontrollsanksjoner 21.10.2017

Informasjon til bilister som ble ilagt bot ved en feil 21. oktober.

Oppdatert: (23.10.2017)

Området ved Manglerud skole og Manglerud Star sine idrettsanlegg er i omforming og omregulering.

Det er stor grad av midlertidighet vedrørende kjøreveier og parkering.

Lørdag 21.10.2017 ble foreldre som parkerte på grusplassen ved fotballhallen ilagt parkeringsbot.

Denne plassen er disponert av Manglerud Star og ikke en del av skolens parkeringsområde. Alle kontrollaksjoner som ble skrevet feil denne dagen vil bli slettet. Alle som fikk bot denne dagen bes sende kopi til meg.Mvh

Rune Molberg
Tlf: 90 60 36 72
rm@blueline.as


Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS