INVITASJON TIL TRENER II-KURS 2017

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til Trener II kurs

Oppdatert: (21.6.2017)

Klubber

Kretser

 

Oslo, 20. juni 2017

 

 

INVITASJON TIL TRENER II-KURS 2017

 

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til Trener II kurs. Kurset er todelt med en blanding av teori og praksis og avvikles som følger:

 

Del 1:  Sted:   Lillehammer

Dato:   13. – 17. september 2017

 

Kursavgift for opphold i dobbeltrom er på kr. 3800,-.

Kursavgift for opphold i enkeltrom er på kr. 4800,-.

 

Del 2:  Sted:   Norges Idrettshøgskole/Toppidrettssenteret

Dato:   Mia/Juni 2018 (fredag – søndag, datoer ikke fastsatt)

 

Kursavgift med overnatting i dobbeltrom er på kr. 1500,-.

            Deltagere som bor privat betaler kr. 1000,-.

 

Kursavgiften inkluderer:

- opphold

- undervisning

- materiell

 

Påmelding på vedlagte skjema. Betaling skal skje på faktura som du får tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

 

Krav til deltagelse:    Trener I + 1 års praksis som trener.

 

Innhold del 1:

 

Teknisk/taktiske emner

 

·         Å score mål

·         Å spille back

·         Skøyteteknisk trening

·         Effektiv istrening

·         Dropper

·         Spill i over- og undertall

·         Situasjonsbestemte roller

·         Spillesystemer

·         Lagledelse og coaching

·         Antidoping

 

Innhold del 2:

 

Ressurstrening

 

·         Styrketrening

·         Utholdenhetstrening

·         Idrettsspesifikk basistrening

·         Arbeidskrav og kapasitetsprofil

·         Praksis

 

Påmelding på vedlagte skjema innen onsdag 9. august 2017.

 

Norges Ishockeyforbund forbeholder seg retten til å plukke ut deltagere hvis antallet er overskredet ved påmeldingsfristens utløp.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 48 10 1 36 eller e-post: aml@hockey.no

 

Påmeldingen sendes til aml@hockey.no

 

Vi ser fram til å motta din påmelding.

 

 

Vennlig hilsen

NORGES ISHOCKEYFORBUND

 

 

Audun Moum Larssen (s.)

Konsulent utvikling

Invitasjonen med påmeldingsskjema i pdf-format ligger herPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS