Adkomst til Ishall.

Midlertidig vei inn til Manglerud Ishall.

Oppdatert: (21.4.2017)

På grunn av arbeider med den nye skolen er veien langs med fotballhallen inn til  hovedinngangen til hallen sperret av. Bruk adkomst i henhold til grønne piler når det gjelder parkering eller å gå inn til hallen. Parkering er mulig ved enden av fotballhallen og bak hallen eller nede ved Plogveien.

Ellers følgende plan for fremdrift fra Varden Entreprenør:

Uke 16 – prøvegraving på enden av brakkerigg for etablering av avfallskummer. Rigging og avsperring av området langs fotballhallen.

Uke 17 – Arbeider i veien langs fotballhallen. Det vil i denne perioden være helt stengt langs fotballhallen. Parkeringsplassen mellom brakkeriggen og fotballhallen er tilgjengelig.

Uke 18 og 19 – Arbeider i halve veien mellom bygg B og I. Halvdelen mot skolegård. Det vil være kjøremulighet frem til parkeringsplassen mellom brakkerigg og fotballhallen

Uke 20 og 21 – Arbeider i den andre halvdelen av veien mellom bygg B og I. Halvdelen mot bygg I. Det vil være kjøremulighet frem til parkeringsplassen mellom brakkerigg og fotballhallen

Områdene skal asfalteres og da er det behov for stenging av veien i ca to dager. Vi kommer tilbake med datoer for dette rett over påske.Print artikkel Skriv ut artikkelen
28Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS