I årsmøte 2017 Manglerud Star Ishockey Elite

Følgende ble valgt inn i styret på årsmøte mandag 27. februar

Ved Morten Rognaldsen

Leder:

·         Kornelius Try, valgt til 2019

Styremedlemmer:

·         Ann-Brit Thorkildsen, valgt til 2018, sekretær/økonomi

·         Svein Rokseth, valgt til 2019, forbund/økonomi

·         Erik Hansen, valgt til 2018, teknisk arrangement/trafikk

·         Hanne Sørli, valgt til 2018, arrangement

Varamedlemmer:

1.      Marius Trygg, valgt til 2018, sport/økonomi

2.      John Kristiansen, valgt til 2018, sponsor/marked

3.      Bjørn Danielsen, Valgt til 2018, sponsorpleie

    

 

Styret

Manglerud Star Ishockey ElitePrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS