I årsmøte 2017 Manglerud Star Ishockey Elite

Følgende ble valgt inn i styret på årsmøte mandag 27. februar

Ved Morten Rognaldsen

Leder:

·         Kornelius Try, valgt til 2019

Styremedlemmer:

·         Ann-Brit Thorkildsen, valgt til 2018, sekretær/økonomi

·         Svein Rokseth, valgt til 2019, forbund/økonomi

·         Erik Hansen, valgt til 2018, teknisk arrangement/trafikk

·         Hanne Sørli, valgt til 2018, arrangement

Varamedlemmer:

1.      Marius Trygg, valgt til 2018, sport/økonomi

2.      John Kristiansen, valgt til 2018, sponsor/marked

3.      Bjørn Danielsen, Valgt til 2018, sponsorpleie

    

 

Styret

Manglerud Star Ishockey ElitePrint artikkel Skriv ut artikkelen
17

Serieoppsettet til a-laget ligger her.

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS