Frivillige til arrangement

Vi trenger flere frivillige som kan være behjelpelig under GET-kampene våre.

Oppdatert: (21.9.2016)

Hei alle dere som har lyst til å være på hjemmekampene til Manglerud Star Elite og samtidig bidra til gjennomføring av det tekniske:

Vi trenger fortsatt hjelp til viktige funksjoner som vakter, billettsalg, målkamera, vert/vertinne, FO/skudd. Oppmøtetidspunkt er varierende til den enkeltes gjøremål.

Hvis du kjenner noen frivillige som kunne tenke seg å hjelpe til hadde det vært kjempefint og kommer man fra en lagenhet, får man fritagelse av kioskvakter.

Vi er helt avhengig av å ha mannskap på plass, for å kunne arrangere hjemmekampene våre. Jo flere man er på hver posisjon, jo færre vakter blir det.

Henvend deg til Hanne Sørli via e-post hanne@mshockey.no snarest, hun er arrangementansvarlig, og meld din interesse og evt. spørsmål om hva den enkelte oppgave går ut på.

Takk og hilsen Styret i Manglerud Star Elite.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS