Årsmøte ishockey elite

Styret i IL Manglerud Star Ishockey Elite vil avholde årsmøtet mandag 7 mars kl.18:00

Oppdatert: (05.2.2016)

Styret i IL Manglerud Star Ishockey Elite vil avholde årsmøtet mandag 7 mars kl.18:00 i kafeteriaen i 2 etg. I ishallen. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret minimum 2 uker i forveien. Fullstendig saksliste og andre nødvendige dokumenter vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøte ved henvendelse til vår e-post post.elite@mshockey.no

 

Med vennlig hilsen

 

Bjørn Danielsen

Daglig Leder

IL Manglerud Star Ishockey ElitePrint artikkel Skriv ut artikkelen
12

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS