Parkering ved idrettsanlegget

I forbindelse med ombygging av skolene er parkeringssituasjonen endret.

Oppdatert: (28.12.2015)

Vedlagt er et kart til orientering for muligheter og begrensninger.

 Områdene er markert med nummer på kartet:

1) Parkering ved Plogveien. Benyttes av idretten etter skoletid/kveld og i helger. Ingen fast P-avgift.  

2) Parkering langside fotballhall. Ny grusplass for parkering 24/7. Ingen fast P-avgift.  

3) Parkering ved kortende fotballhall. Parkeringsplass privat drevet 24/7. AVGIFTSBELAGT med P-Automat!

4) Parkering i øvre skolegård er kun ved Get-kamper for gjester til ishallen. Porten kan stenge etter kampslutt…

5) Parkering ved badet er kun for busser. Dette er også snuplass for buss. Ingen privatbiler.

6) Parkering på gresset ved klubbhus er FORBUDT.

7) Parkering bak ishall er utlukkende for driftere av ishallen. NB! Dette er også oppmøtested for event. ambulanse!  

Vi ber alle brukere av idrettsanlegget respektere parkeringsreglene.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS