Hjertestarter

Opplæring i bruk av hjertestarter i Manglerudhallen.

Oppdatert: (12.11.2015)

Opplæring av hjertestarter i Manglerud Star vil skje førstkommende mandag kl 16.45 og førstkommende torsdag kl 17.00.


 
Fremmøte ved banemannskontoret, Cathrine Tangen er ansvarlig for opplæring.
 
Alle trenere bør ta dette og det er hver lagleders ansvar at alltid en tilstedeværende har opplæring på hjertestarter.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS