Gave fra Geir Schau

Vi takker Geir Schau for generøs donasjon av gevinstpenger.

Oppdatert: (07.9.2015)

Som en del har fått med seg, deltok Geir Schau i TV2-programmet Jaget, quiz-programmet der kjente personligheter kan vinne penger til et veldedig formål gjennom en quiz mot en quizmaster.

Manglerud-gutten Geir Schau gjorde sine saker meget bra i programmet, og vant i overkant av 150 000 kr. Dette ble bestemt at skulle gå til hockeyskolen på Manglerud. Ettersom dette var et opptak, har klubben vært kjent med dette en god stund, og har brukt tiden på å finne den beste måten å utnytte pengene.

I samsvar med Cate Olden som driver hockeyskolen, og Geir Schau selv, er det besluttet at pengene skal gå til Nordic Ambition-fondet, for å utnytte midlene best mulig etter deres ønsker om å utvikle barn og unge.

Nordic Ambition-fondet har som formål å utvikle unge, sultne og ambisiøse hockeyspillere og trenere gjennom å utdele stipender, og arrangere diverse aktiviteter. Dette for å stimulere til nettopp utvikling av norsk hockey i talentfabrikken Manglerud Star. I fondet sitter en jury med Roy Johansen, Rune Molberg og Knut Jørgen Stubdal, samt drifter og initiativtager Patrik Molberg. Disse vil hele tiden diskutere hvilke fokusområder fondet vil ha, samt hvilke spillere/trenere som eventuelt skal få stipender.

I prosessen med disse pengene, vil både Geir Schau selv, og Cate Olden bli tatt med i vurderingen av hvilke tiltak som skal gjøres gjennom fondet, for å få best mulig utnyttelse av midlene.

Vi er dypt takknemlig for at Geir har Manglerud Star som klubb i sitt hjerte og tanker gjennom å donere disse pengene til oss. Vi skal sørge for at pengene blir benyttet på den best mulige måte for barn og unge i klubben. Vi ønsker også å gi Geir Schau en personlig takk utover i sesongen, og kommer tilbake til mer info rundt dette etter hvert.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS