Sparebankstiftelsen DNB

Manglerud Star ishockey bredde er tildelt gavebrev på 90 000,-

Ved Morten Rognaldsen
Oppdatert: (12.5.2015)


Det er med glede å meddele at Manglerud Star ishockey Bredde er tildelt kr 90.000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB er den stiftelsen som deler ut mest midler til allmennyttige formål i Norge. Stiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Manglerud Star ishockey Bredde er opptatt av å skape et godt aktivitetstilbud for barn og unge i og rundt Oslo og opplever en stor og gledelig vekst i junioravdelingen. Midlene skal benyttes til nye minivant som vil gi bedre sikkerhet for de minste og sørger for enda bedre kamparrangement i regi av de minste lagenhetene på Manglerud Star.

Vi retter en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for dette fantastiske bidraget som vi er svært takknemlige for.

Ishockeygruppa vil også takke lagleder for U9/U10-lagene Glenn Arne Roen som har gjennomført søknaden overfor Sparebankstiftelsen på vegne av klubben.
Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS