Årsmøtet Alliansen og Stiftelsen

Agenda for årsmøte i Alliansen og Stiftelsen, Brown room ons 20/5 kl.:1800

Ved Morten Rognaldsen
Oppdatert: (07.5.2015)

Ordinært årsmøte onsdag 20 mai 2015, klokken 1800 Brown room

Allianseidrettslaget Manglerud Star og Stiftelsen Manglerud Kunstgress anlegg

Agenda
1.            Åpning
2.            Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive protokoll
3:            Godkjenne innkalling og dagsorden
4.            Godkjenne antall stemmeberettigede
5.            Godkjenne årsberetning  2014 for Allianseidrettslaget Manglerud Star
6.            Ta til etterretning årsberetning 2014 for Stiftelsen Manglerud Kunstgress anlegg
7.            Godkjenne Regnskap for 2014 Allianseidrettslaget Manglerud Star
8.            Ta til etterretning regnskapet for 2014 for Stiftelsen Manglerud kunstgress anlegg
9.            Valg Allianseidrettslaget Manglerud Star
                - Leder på valg  2 år
                - 2 varamedlemmer på valg 1 år
10.          Valg av valgkomite 2 medlemmer 1 år
11.          Valg for stiftelsen Manglerud Kunstgress
                Ifølge vedtektene skal 1 styremedlem velges hvert år. Styret skal bestå av 1 leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
                På valg:
                - 1 styremedlem for 3 år
                - 2 varamedlemmer for 1 år
12. Innkomne forslag
13. Avslutning.

Årsberetning og regnskap vil kunne sendes på mail ved å kontakte enten John Hazeland (Hazeland@online.no) eller Käthe Bleken (kathe@nattopharma.com)Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS