Avsluttende ord fra daglig leder

Avskjedsord fra avtroppende daglig leder Svein Espeland.

Ved LS
Oppdatert: (28.6.2007)

Det er med tungt hjerte jeg fredag 29.6.07 avslutter jobben som daglig leder i MSH.  Jobben ble ikke akkurat som jeg hadde tenkt meg, mye grunnet trang økonomi og begrensede ressursser.  På tross av dette har jeg hatt en fin tid i klubben og sportslig er vi nå ferdig med en meget bra sesong der MS viser seg som den desidert beste klubben i landet på yngre nivå. 

Dessverre er det ikke økonomisk grunnlag for å ha daglig leder i full stilling og derfor er styret og jeg enig at dette er eneste mulige løsning.  Oppgavene til daglig leder vil fremover deles av flere og det nye styret vil komme tilbake med detaljer omkring dette.  Inntil videre vil Bjørn Danielsen ta ansvar for mye av de administrative og mange praktiske oppgavene i klubben.  Dere treffer Bjørn på telefon:

9915 4179 eller på email:  bjorn@mshockey.no.

Årsakene til den dårlige økonomien er sammensatt med for lite inntekter i forhold til aktivitetsnivå over tid. Vårt siste år i eliteserien kostet dyrt og etterlot klubben i et økonomisk uføre som vi ikke har klart å komme oss ut av.  Sist sesong kuttet vi kostander etter beste evne, men har likevel ikke klart å "selge" klubben på en slik måte at vi har fått nok inntekter i forhold til våre utgifter.

I denne situasjonen er det veldig viktig at klubbens medlemmer mobiliserer og engasjerer seg med støtte og engasjement for klubben, hvis ikke vil det ikke være mulig å drive klubben videre.  Husk å trekke i samme retning, stå sammen og ikke bare stille kritiske spørsmål til hvordan klubben drives.  Det vil nemlig alltid være slik at det er det valgte styre som skal og vil bestemme retning for fremtiden og det er fritt fram for alle å "melde seg".

Jeg håper virkelig at klubben får til en "snuoperasjon" og reiser seg også økonomisk for det er ingen tvil om at norsk hockey trenger MS som klubb.  Vi er tross alt den klubben i landet som produserer flest "toppspillere" til slutt og dette skal vi fortsette med og være veldig stolte av.

 Til slutt vil jeg takke for meg og ønske klubben lykke til i fremtiden.

 Mvh

Svein EspelandPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS