Dommerinfo

Dommerinformasjon sesongen 2006/2007.

Ved LS
Oppdatert: (28.8.2006)

Ja, da er sesongen i gang også for oss dommere, og jeg vil i den anledning komme med noen presiseringer vedr. oppsett av dommere og godtgjørelse til dommerne i MS.

Privat/treningskamper alle lag før seriestart;

- Skal rekvireres på mail til dommeroppmann.
- Dette for at vi skal kunne  sette opp kvalifiserte dommere og få en jevn fordeling blant dommerne våre.
- For kamper som det rekvireres dommere min. 1. uke før kampstart og det er MS-dommere som stiller, skal det IKKE utbetales dommerhonorar, kilometergodtgjørelse eller diett. Da dette også er å anse som trening for dommerne.
- For kamper som det blir rekvirert dommere til senere enn 1. uke, vil man måtte betale ordinære dommersatser.
- Det skal gis bevertning i form av 1. brus og 1. vaffel eller skolebrød, samt 1. kanne kaffe.

Privat/treningskamper alle lag etter seriestart;

- Skal rekvireres på mail til dommeroppmann.
- Dette for at vi skal kunne  sette opp kvalifiserte dommere og få en jevn fordeling blant dommerne våre.
- For kamper som det rekvireres dommere min. 1. uke før kampstart og det er MS-dommere som stiller, skal det KUN utbetales dommerhonorar.
- Det skal IKKE utbetales kilometergodtgjørelse eller diett.
- For kamper som det blir rekvirert dommere til senere enn 1. uke, vil man måtte betale ordinære dommersatser.
- Det skal gis bevertning i form av 1. brus og 1. vaffel eller skolebrød, samt 1. kanne kaffe.

Seriekamper f.o.m. Gutt 13 t.o.m. A-lag;

- Settes opp av krets eller forbund.
- For MS-dommere skal det KUN utbetales dommerhonorar.
- Det skal IKKE utbetales kilometergodtgjørelse eller diett.
- Det skal gis bevertning i form av 1. brus og 1. vaffel eller skolebrød, samt 1. kanne kaffe.

Seriekamper f.o.m. Gutt 7 t.o.m. gutt 12;

- Settes opp av dommeroppmann.
- For MS-dommere skal det KUN utbetales dommerhonorar.
- Det skal IKKE utbetales kilometergodtgjørelse eller diett.
- Det skal gis bevertning i form av 1. brus og 1. vaffel eller skolebrød, samt 1. kanne kaffe.

Som kjent blir det i sesongen 2006/2007 også innført en "nulltoleransegrense" på en rekke forseelser. For å få en detaljert beskrivelse kan dere finne dette på  www.hockey.no Se egen sak 17.07.2006 - Nye regler og nytt bedømningsnivå innføres i Norge kommende sesong

Vil oppfordrer alle lagledere til å ta kontakt med undertegnede for å avtale en gjennomgang av dette med spillere og støtteapparat. Inviter gjerne foreldre også. 

Jeg er å treffe på;

Mail;
Privat;
morthen@tele2.no
Jobb; morthen@airsped.com

Telefon;
Mobil; 97 600 700
Privat; 63 90 62 27
Jobb; 63 94 74 25

Morthen
DommeroppmannPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS