MS-medlemmer

Tilsvar fra daglig leder på artikkel lagt ut på sosiale medier.

Oppdatert: (06.7.2014)

Først vil jeg si at jeg er fryktelig lei for måten dere ( hvor mange og hvem er utydelig) behandler deres eget styre. Dette ble valgt av klubbens medlemmer på årsmøte i 15. mai. Da er det kun dette styret som skal utale seg om klubbpolitiske spørsmål og kan ikle seg navnet MS Bredde. Medlemmer skal selvfølgelig ha synspunkter som dette budskapet har, men å uttale seg på vegne av MS Bredde er uhørt. Siste trener og lagleder-møte ble avholdt 24. juni og neste 11. august, det er rette fora for slike meningsytringer. Hvis man ønsker å fremme slike ytringer i mellomtiden må den gå til styret og ingen andre. Isteden ikler man seg MS Bredde navnet og sender der bl.a. til VIF’s klubbdirektør, hva har han med dette å gjøre?
Hvordan skal man i fremtiden få ledere til klubben når deres medlemmer oppfører seg slik?
MS Breddestyret har det siste året gjort en kjempejobb og er på god vei til å få klubben tilbake der den hører hjemme, med en ungdomsvirksomhet som ligger i topp 4 i alle årsklasser i Norge.

Så noe fakta-informasjon:

Klubben blir ikke svekket pga elitesatsing. Pengestrømmen er lik og halvert fra i fjor mellom Bredde og Elite, disse midler er  investert i vektrom, trenertilskudd til lagene, sportslig leder og daglig leder.
Videre har breddestyret deltatt aktivt med arbeidsgruppen rundt A-laget for å forankre klubbens policy.
Breddestyret ønsker at klubben har et A-lag og ønsker å bidra til det.
A-lagets  sportslige strategi ble lagt ut av sportslig leder elite, den 16. mai på hjemmesiden.

Økonomi
Bredde stiller tydelig krav til elite om dette og har fullt innsyn i pengebruk og policy, bredde tilfører ikke mer penger om det er 1. div eller Elite.
Men vil kunne stå sterkere i forbindelse med åpningstid, så klubben kan gjennomføre ishockeyskolen i uke 33 (som vi har gjort de siste 25 år), uten å betale Oslo Kommune penger for dette, hockeyskolen er både sportslig og økonomisk viktig for bredde.
Kiosksalget vil få høyere omsetning som gir mere penger til bredde, mens dugnadsbelastningen er lik.

Is
Med GET-liga lag får klubben tildelt mer istid av Oslo ishockeykrets og når vi i tillegg har både U 18 og U 20-lag får vi maks tildeling, som vil gi oss is i andre ishaller i Oslo. At GET-kamper stenger hallen noe mer i forhold til hjemmekamper blir marginalt i denne sammenheng.

Både Elite og bredde er enige om viktigheten av et A-lag, men det er et A-lag som blir så godt innenfor vår policy og økonomiske rammer, bl.a. derfor felles arbeidsutvalg. U 20 er mulig det laget som tjener mest på GET-liga for A-laget, det tiltrekker seg meget talentfulle spillere til klubben og også spillere som kommer tilbake. Det ble laget et stort sår i 96/97-gruppen i fjor, da trener og sentrale leder med sine barn forlot klubben og vi måtte trekke U 18-laget. Det er også  meget viktig for breddestyret at vi stiller i alle årsklasser. Dette slår også ringvirkninger til U 18 og videre nedover. Dette er breddepolitikk. Videre satser vi på å tilrettelegge for de nye store årsklassene, som allerede har gitt seg utslag i to påmeldte lag i den yngste gruppen. Mens vi nå har slitt de siste årene med årskull på 10 spillere.

Vi er to juridiske klubber, dette alene pga økonomi, men vi må ikke opptre som to forskjellige klubber, da har vi ingen fremtid. Elite og Bredde har vært uenige i klubbpolicy, det er nå over og vi er enige om veien videre. Vi skal være stolte av å utvikle spillere, slik at vi kan fortsette å levere spillere til alle landslag i Norge. Vi kommer aldri mer til å bli norgesmestre for senior og vi skal ikke ha en elitesatsning på falske økonomiske plattformer (ref.:MS fotball Elite).

MS Elite
De får en bedre hverdag, både får de tilskudd av TV-avtale (stort i MS- målestokk), videre er reisebelastning lik, dommere noe dyrere. Men et produkt som er lettere å selge til samarbeidspartnere. Dette er økonomisk positivt for Elite og som tidligere nevnt for hele klubben.

Håper det er siste gangen vi opplever slik fremferd i MS hockey.

Rune Molberg
MS Bredde
Daglig leder

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS