Presisering

Presisering fra styreleder bredde ang. eventuelt Get-ligaspill for MS.

Oppdatert: (05.7.2014)

I forbindelse med mailen som er ute på sosiale medier om eventuelt spill i Get-Ligaen for vårt A-lag, vil jeg presisere at denne uttalelsen ikke kommer fra Breddestyret. Flertallet i Breddestyret kan ikke stille seg bak de standpunkter som fremkommer i mailen. Jeg vil også understreke at de økonomiske rammer som er lagt i forholdet Bredde/Elite opprettholdes i forhold til de vedtak som er fattet på årsmøte. Dette er uansett spill i Get-Liga eller ikke. Vårt A-lag har hele sesongen prøvd å kvalifisere seg for Get, slik at synspunkter rundt Get-spill eller ikke burde ha fremkommet på et tidligere stadie.

Vennlig hilsen

Per-Erik Ingjer

Styreleder BreddePrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS