Ny A-lagstrener

A-lagets fremtid - del 2: David Livingston is back!

Oppdatert: (29.5.2014)

Som vi skrev den 16 mai jobber vi med å legge en ny strategi for klubben hvor hovedfokus vil være på yngre avdelinger for fostring av flere framtidige egne A-lags-spillere. Her er det allerede tatt mange viktige grep, og med Mats Waltin nå bekreftet som ny trener i Svenske Björklöven (en prosess vi har vært svært delaktig i), har vi i dag gleden av å kunne informere om at David Livingston har valgt å returnere til Manglerud Star som hovedtrener for Elite. Dette er vi veldig glade for, og vi er glade for at David har signert en to års kontrakt. Mer om David vil følge i dagene som kommer.  

Innlegget jeg skrev den 16 mai har skapt mange reaksjoner og det var også meningen. Jeg ønsket med det jeg skrev å ta pulsen på klubben og vi har I etterkant sett mange som har stått opp og tatt nye, riktige og viktige tak. Det gleder meg stort og det lover godt for framtiden.

Torsdag 26 juni skal vi ha årsmøte i Elite hvor et nytt styre og en strategi og økonomigruppe skal etableres. Selv vil jeg ta del i strategi og økonomigruppen som vil jobbe for å skape en ny økonomisk frihet og handlingsplan for klubben – en frihet og handlingsplan som skal kunne gi både Bredde og Elite muligheten til å drifte og vokse i riktig retning. Elite må på sikt bli mer økonomisk uavhengig av Bredde, og dette, i tillegg til å sikre en bedre og mer langsiktig driftsavtale for hallen med Oslo Kommune, vil være arbeidsgruppens hovedmål. Så håpet lever - håpet om at vi igjen skal bi en samlet klubb som drar lasset sammen i samme retning.  

Med vennlig hilsen

Henning Thoresen
Styreleder
Manglerud Star Ishockey – ElitePrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS