Årsmøte MS Hockey Elite

Årsmøte for IL Manglerud Star Ishockey Elite blir avholdt torsdag 26 juni

Oppdatert: (27.5.2014)

Årsmøte for IL Manglerud Star Ishockey Elite blir avholdt torsdag 26 juni kl 12.00 i Sagene Bryggeri sine lokaler i Sagveien 23C. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret minimum 2 uker i forkant. Fullstendig saksliste og andre nødvendige dokumenter vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøte ved henvendelse til vår e-post: post.elite@mshockey.no

Vennlig hilsen
Henning Thoresen
Styreleder, MS Hockey - ElitePrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS