A-lagets fremtid

A-lagets fremtid og plass i klubben.

Oppdatert: (16.5.2014)
Det har i dag vært årsmøte i Manglerud Star Ishockey (bredde) hvor budsjetter for sesongen 2014/15 har blitt vedtatt – budsjetter som dramatisk endrer forutsetningene for en elitesatsing på Manglerud.

Vi har kjempet hardt de siste to årene for å kunne etablere en elitesatsing og parallelt klare å rykke opp til Get-ligaen. Dette har vi ikke lykkes med – hverken sportslig eller økonomisk. I denne toårs-perioden har vi tatt «fem skritt fram» og vi vil nå, dessverre, måtte erkjenne at vi må ta minst to skritt tilbake. Kanskje tre, hvor vi nå må tilbake til røttene og realiteten i hverdagen - som en talentutviklende drabantbyklubb i Oslo.

For to år siden ble det bestemt å dele klubben i to ved å skille ut elite i en egen klubb. Dette har ikke vært heldig, da det med dette har oppstått fraksjoner og motstridigheter om hvordan midlene i klubben skal fordeles og vi har nå, som et resultat av dette, endt opp med «to klubber» som dessverre ikke enes om framtiden og nivået på en elitesatsing. Og kanskje er det riktig det som skjer nå, det å nedprioritere elite og satse hardere på yngre avdelinger for fostring av flere framtidige egne A-lags-spillere. Dette tror jeg MS Hockey vil kunne tjene på og på sikt få glede av, hvor man da samtidig jobber med å bygge opp en sårt trengt organisasjon.

Da jeg kom inn i klubben i 2007 var klubben uker unna konkurs (med en gjeld på 1,2 millioner) og de siste syv årene har vært svært utfordrende og spennende. Det har vært en lærerik periode, og den akkumulerte seg med et svært spennende sluttspill for opprykk til Get-ligaen i år. Med full hall og stor stemning, tror jeg til og med de største skeptikerne til elite koste seg, og jeg tror alle vi som trodde på dette prosjektet da virkelig så det potensialet som bor i denne fantastiske klubben. Nå gikk det ikke den veien vi ønsket, dessverre, og med det er det ikke lenger behov for meg og Mats Waltin på Manglerud. Mats og jeg trodde virkelig på dette prosjektet, men uten råderett over egen hall (eid av Oslo Kommune og stengt fem måneder i året), og med en halvering av overførsel fra bredde til elite, er det ikke lenger et økonomisk forsvarlig grunnlag å satse som vi ønsker. Dessverre. 

Når vi nå velger å trekke oss tilbake og overlate den videre satsingen til nye krefter (etter å ha ryddet opp og satt eliteklubben i en økonomisk balanse, bredde er allerede gjort gjeldfri), ønsker vi med dette og takke alle som har bidratt rundt elitesatsingen de siste to årene og da spesielt alle de som jobber frivillig og gratis for klubben. Dere er ryggraden og framtiden på Manglerud og jeg håper å se dere alle igjen til vinteren. MS GO! 

Med vennlig hilsen 

Henning Thoresen

Styreleder

Manglerud Star Ishockey – ElitePrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS